Granot Speiser

משפט מסחרי ותאגידי

תחום המשפט המסחרי והתאגידי הוא בליבת הפעילות של המשרד. צוות המשרד פועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו על מנת להעניק להם את השירות המקצועי ביותר והמותאם ככל האפשר לצורכיהם, בהתייחס לסקטור הפעילות שלהם, אופי הפעילות שלהם והזירה העסקית בה הם פועלים.

הפעילות בתחומים אלה כוללת ליווי, ייעוץ וסיוע משפטי לחברות ואנשי עסקים. בכלל זה המשרד מעמיד שירותים משפטיים הכוללים תכנון וגיבוש מבנה עסקאות, ניהול משאים ומתנים, עריכת חוזים, ייעוץ מסחרי, הסכמי מימון, הסכמי הפצה, הסכמי מכר, הסכמי זיכיון וניהול רשתות זכייניות, הסכמי רישיון, הסכמי ייעוץ ועבודה, מכירות נכסים במגוון תחומים ומוצרים. בתחום החברות פעילות המשרד כוללת הקמת תאגידים, הסכמי בעלי מניות, גיוסי הון פרטיים, מיזוגים ורכישות, פיצולים, שינויי מבנה, מכירת חברות ופעילויות, מיזמים משותפים, עסקאות השקעה פרטיות ופעילויות השקעה נוספות, בישראל ובחו"ל.

המשרד מלווה לקוחות ישראלים וזרים כאחד הן בעסקאות מורכבות והן בליווי וייעוץ יומיומי.

ליטיגציה מסחרית
דילוג לתוכן