Granot Speiser

מכרזים, ומשפט ציבורי ומנהלי

משרדנו מייצג לקוחות עסקיים בהליכים משפטיים (ליטיגציה) הנוגעים למכרזים שונים, בזמני תגובה קצרים ביותר, בין אם מדובר במציע אשר זכה במכרז ונדרש להתגונן מפני הליכים לביטול זכייתו, ובין אם מדובר במציע אשר לא זכה במכרז ומבקש לתקוף את המציע הזוכה ו/או להביא לביטול המכרז.

למשרדנו ניסיון מצטבר בטיפול במאות תיקי מכרזים, בשיעורי הצלחה גבוהים ביותר.

כמו כן מלווה המשרד ומייעץ ללקוחותיו בהליכי גיבוש מכרזים ויישומם.

בנוסף, המשרד מייצג עותרים ציבוריים ופרטיים בעתירות לבג"צ, ובייצוגם אל מול הרשויות השונות בתחומי המשפט המנהלי והחוקתי.

כמו כן, המשרד מייצג בעתירות מנהליות רבות הן בתחום דיני המכרזים, הן בתחומי ניהול רשויות מוניציפליות, והן בתחומים רבים נוספים.

אופיו של המשרד כמשרד בוטיק, מאפשר דינמיות רבה וזמני תגובה קצרים מאד, החיוניים להשגת תוצאות מיטביות עבור לקוחותינו.

ליטיגציה מסחרית
דילוג לתוכן