Granot Speiser

לשון הרע ותקשורת

למשרד התמחות, ניסיון רב ופעילות ענפה בתחום לשון הרע ודיני תקשורת. במסגרת זו מייצג המשרד הן תובעים והן נתבעים רבים, בהם גם אישי ציבור ונושאי משרה ברשויות מקומיות, בתביעות דיבה המוגשות כנגדם ועל-ידם; המשרד מייעץ בתחום זה, לכלי תקשורת כתובה ואלקטרונית, ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות בעיקר בקשר לתעמולת בחירות.

ליטיגציה מסחרית
דילוג לתוכן