Granot Speiser

ביטוח

משרדנו מייצג זה שנים ארוכות את חברות הביטוח הגדולות במשק הישראלי וכן חברות ביטוח זרות. במסגרת זו, בין היתר, משרדנו מייצג את חברות הביטוח ביישוב סכסוכים וליטיגציה בכל היבטי עולם הביטוח לרבות מול מבטחי משנה זרים.

משרדנו ייצג במהלך השנים מבוטחים של חברות הביטוח באלפי תיקים, בעלי אופי מסחרי, שבהם הפעילו המבוטחים פוליסות ביטוח שונות.

כמו כן, משרדנו מנהל פיקוח מבוקר (מוניטורינג) מטעם חברות הביטוח על עורכי הדין המייצגים בתביעות רבות בעלות אופי מסחרי.

בנוסף, משרדנו מייעץ לחברות הביטוח בנושאים שונים, לרבות בענייני רגולציה, חיתום, פרשנות וניסוח של פוליסות ויחסים מול מבטחי משנה.

המומחיות הרבה בביטוח, לצד המומחיות הרבה בליטיגציה מסחרית בפרט ובשאר תחומי המשפט המסחרי בכלל, מעניקים למשרד מערך נדיר של יכולות ומצויינות בתחומי עיסוקו.

ליטיגציה מסחרית
דילוג לתוכן